Ronnie

Takket nei til mine kostråd

4 Comments

image

I morgen legger Jørgen Foss seg under kniven. Jeg blir deprimert av å se personer operere bort store deler friske mager og opptil 1,5 meter med velfungerende tynntarmer. Disse organ er det jo ikke noe i veien med. Problemet er at kroppen til ekstrem overvektige reagerer kraftig på karbohydrater og mangelen på fett. Mer enn noen andre. Hva gjør han etter operasjonen? Fortsetter å spise den måten han blir syk av, eller endrer han på noe? De jeg har snakket med etter slike operasjoner forteller at de blir rådet til å kutte med på karbohydrater av sine veiledere. Kunne ikke mye vært gjort dersom rådene kom før operasjonen? Jeg kontaktet Jørgen og tilbød han mine kostråd gratis etter et dataprogram i NRK med tema mageoperasjon for unge. Han takket høflig nei…

image

4 Comments (+add yours?)

 1. Oskar
  aug 24, 2012 @ 22:52:09

  Når kun 3 % lykkes med konservativ fedmebehandling, kan en spørre seg om hvilke råd disse personene har fått. Og hvilke holdninger rådgiverne har, det sier seg selv at om rådgiverne er av den klassiske typen som er redde for fett og kun går for kaloritelling, da blir også resultatet dårlig.
  Dr.Sofie Hexeberg nevner Solveig (tror det var navnet på dama) i en av sine første bøker, som fikk et fantastisk resultat med LCHF. Dr.Hexeberg er en person som tror på LCHF og gir råd og oppmuntrer pasientene sine til å bruke kost med høyt fettinnhold og kutte ut karbohydrater. Og LCHF er ikke særlig akseptert i de kretser som ser en operasjon som det eneste midlet for å redusere vekt, operasjon bør være absolutte siste mulighet når alt annet er prøvd, og da er LCHF det beste alternativet. Sjekk kostdoktorn.se, tror han har 16-0 i favør til LCHF, da er det forsking som han har sett på.

  Svar

 2. Tina Avantis Johnsen
  aug 22, 2012 @ 11:00:45

  Hei Ronnie.

  Når man kommer ov en viss vekt viser all forskning at konservativ vekreduksjon dessverre har dårlige resultater. Det gjelder både for kostråd og trening. Dessverre. Jeg mener det kun er rundt 3 % av sykelig overvektige som lykkes med varig vektreduksjon etter konservativ fedmebehandling. Det har mange årsaker – ulike for ulike mennesker. For mennesker med en BMI på over 50 er problemene særlig store, fordi kroppen etter hvert også blir så stor at det blir vanskelig å bevege den. Samtidig møter denne gruppen på stor grad av fordommer, synsing og diskriminering, noe som selvsagt ikke gjør livet enklere. Jeg har jobbet på fulltid med sykelig overvekt, og er del av et stort, longitudinelt, forskingsprosjekt som ser på både fedmekirurgi (her: gastric bypass) og konservativ behandling. Blir spennende å se hva det leder til – prosjektet skal gå over 10 år. Per i dag kan vi se på f.eks SOS-studien fra Sverige. Den viser at fedmekirurgi har svært mye bedre langtidsresultater (10 år) når det gjelder vektnedagng enn konservativ behandling med trening og ulike typer kostråd. Jeg skulle på en måte ønske det ikke var slik, fordi det er jo – som du sier – drastisk å operere i friske organer, men sånn er det.

  Mange av dem som velger å operere seg har prøvd et utall kurer og kostråd over mange år – uten å lykkes. En stor prosentandel av dem lykkes mye bedre etter en operasjon, men ikke alle. Cirka to år etter fedmekirurgi ser man at cirka 50 % av pasientene går noen kilo opp i vekt igjen, mens en mindre undergruppe går opp mye eller alt det de gikk ned. De som har størt riskiko for å gå opp igjen i vekt ser ut til å være de som brukte mat mye til følelsesregulering før operasjonen. Noen får også uheldige fysiske og psykologiske bivirkninger på andre måter.

  Fedmekirurgi er et stort valg, og et vanskelig valg. Det bør alltid være siste utvei – etter at alt annet er prøvd. Det er i alle fall sånn jeg tenker om det. For mange er dog mange andre veier prøvd – av ulike grunner uten et vellykket resultat. Da viser den forskningsmengden som foreligger per i dag at fedmekirurgi kan være et både godt, riktig og livreddende valg.

  Hva den enkelte velger er opp både til dem selv og helsevesenets medisinskfaglige vurderinger. Jeg tenker at vi ikke skal dømme mennesker vi ikke kjenner for de valg de tar rundt egen helse. Heller ikke for at de ikke vil ha råd de ikke selv har bedt om.

  Så skulle i alle fall jeg ønske at det ble satt inn mye mer krutt i forebygging av fedme i Norge – i dag, og ikke etter en eller annen utrednings- og handlingsplan langt frem i tid. Det haster.

  Med vennlig hilsen
  Tina Avantis Johnsen
  Psykolog & Fysioterapeut

  Svar

 3. Ronnie W. Mathisen
  aug 20, 2012 @ 21:16:48

  Virke sånn…

  Svar

 4. Oskar
  aug 20, 2012 @ 19:19:47

  Tragisk. Har han hatt noen rådgivere som er redd for LCHF, som Drevon og Hjelmesæth i Vg’s vektklubb?

  Svar

Leave a Reply