Ronnie
 

Dagbladet: Dramatisk økning av diabetes blant unge

 

Les originalartikelen

Antall kvinner i 30-åra med diabetes har doblet seg på 22 år. Ekspertene tror andelen unge voksne med type 2-diabetes vil fortsette å øke.

På 22 år er forekomsten av diabetes hos kvinner i 30-åra doblet, fra 0,5 prosent til 1 prosent, viser  tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Strategidirektør for diabetes i Helsedirektoratet, Tore Julsrud Berg, mener økningen er dramatisk.

– Fremdeles er det sånn at de fleste som får type 2-diabetes, er gamle. Men det vi ser nå, er at selv om det ikke er så mange som får det i 30-åra, øker dette veldig, sier Berg. Økningen er større hos kvinner enn hos menn, selv om forekomsten ligger på et  anske likt nivå for begge kjønnene.

– En av årsakene er nok at de har økt veldig mye i vekt. Andelen kvinner i 30-åra med fedme (BMI over 30) er firedoblet på 22 år fra cika 5prosent til 20 prosent, sier Berg.

Gener og livsstil
Veldig mange av dem som får type 2-diabetes i ung alder, er genetisk disponert for det.

– Det er en klar trend at debutalderen går nedover, og vi ser en god del 30-åringer med type 2-diabetes. Det er typisk de som har en historie med diabetes i familien, og de mest overvektige. Utfordringen er at de trolig vil ha diabetes i mange år, og har større risiko for seinkomplikasjoner, sier Kåre I. Birkeland, professor og avdelingsleder ved Endokrinologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Det samme påpeker Bjørnar Allgot, generalsekretær
i Diabetesforbundet.

– Jo flere år du har sykdommen, jo større sannsynlighet har du for å utvikle tilleggskomplikasjoner som nyresykdom, hjertesykdom og fotamputasjoner. Å ha høyt blodsukker over 5–10 år øker risikoen, sier Allgot.

– Antallet som får type 2-diabetes i tidlig alder er økende, og hvis vi ikke bremser opp, får vi en ytterligere vekst, sier han.

Vil fortsette å øke
Allgot påpeker at vi ser en vektøkning også blant de i 20-åra og hos barn i skolealder.

– Dette er ikke noe som plutselig skjer, og man må begynne tidlig med å forebygge. Hos unge har ikke vanene satt seg på samme måte som hos voksne. Man har også en mye større verktøykasse, og mulighetene til å bli bedre trent er større.
Det ligger helseeffekt i litt fysisk aktivitet, og du trenger ikke løpe maraton, sier Allgot, som mener avgifter på sukker og å fjerne momsen på frukt og grønt er gode tiltak. Berg i Helsedirektoratet tror også at andelen unge som får type 2-diabetes vil fortsette å øke.

– Økningen er større i de yngre aldersgruppene enn i de eldre. Type 2-diabetes er fremdeles veldig sjeldent hos barn og ungdom, men før var det ikke-eksisterende, sier Berg.

Etnisitet påvirker
Etnisitet spiller inn ved type 2-diabetes. To norske studier som tar for seg forekomsten av diabetes blant 30 til 60-åringer i Oslo, viste at forekomsten i denne aldersgruppa var omkring 3 prosent blant kvinner og 6 prosent blant menn hos etnisk norske. Tallene var henholdsvis 25 prosent og 20 prosent for sørasiater.

– Forekomsten i innvandrergruppene er betydelig høyere enn blant etnisk norske, særlig i yngre aldersgrupper. Vi tror ikke det skyldes genetikk alene, men i kombinasjon med livsstilsfaktorer. Vi fant en overvekt av menn med type 2-diabetes i de yngre aldersgruppene blant de norske, mens det var en overvekt av kvinner blant sørasiatene, sier Kåre Birkeland.

 

 

More

2 Comments


 

700.000 med type-2 diabetes og prediabetes, kun i Norge

 

Pr i dag har 350.000 type-2 diabetes. Og like mange har prediabetes. Dette utgjør 700.000 mennesker i vårt lille land. Tenk at 14 prosent av befolkningen vår lider av at sukkerinnholdet i blodet er høyere enn normalt fordi kroppens insulin ikke virker som det skal, eller fordi det produseres for lite insulin.

Hvert år får 6.000 – 7.000 diagnosen. Antall nordmenn med type-2 diabetes er firedoblet de siste 50 årene.

I Dagbladet i dag gir Fedon Lindberg gode grep for å redusere DIABETESRISIKOEN.

No Comments


 

Diabetes 3-dobler risioen for hjerneslag

 

I dagbladet i dag kan man lese om at risikoen for hjerneslag tredobles dersom du går diabetes.

Jeg startet å lese artikkelen med friskt mot. Men når jeg leste faktaspalten om hva du kan gjøre for å hindre risikoen for slag, falt hele artikkelen i sammen. Det stod:
– Forebygge type 2 diabetes med fysisk aktivitet og unngå overvekt.
– Oppdage og behandle for høyt blodtrykk godt.
– Oppdage og behandle høyt kolesterol.
– Oppdage og behandle diabetes.
– Pasienter med tidligere slag eller ildsjelersykdom bør bruke acetylsalisylsyre som kan hindre blodpropp.

Tenk om man “ekspertene” en eneste gang kunne rådgi om riktig kosthold, altså spise riktig mat som kroppen er tilpasset å spise. Da vil kroppen fungere optimalt og slike sykdommer vil være fraværende. Nei, det er mye bedre å ta medisiner når sykdommen oppstår.

-Man trenger ikke være syk for å spise riktig mat! Ronnie

No Comments


 

Har Annika Dahlqvist fått diabetes?

 

Det er trist lesning at Annika Dahlqvist igjen blir hetset i svensk media. Denne gangen har de fått det for seg at hun har fått diabetes og smører det utover forsidene.

Annika Dahlqvist sin blogg

Andreas “kostdoktorn” Eenfeldt sin blogg

Reportasje i Aftonbladet.se

Debatt i Aftonbladet.se (Annika svarer leserne)

Reportasje i Expressen.se

No Comments