Ronnie
 

Dagbladet: Dramatisk økning av diabetes blant unge

 

Les originalartikelen

Antall kvinner i 30-åra med diabetes har doblet seg på 22 år. Ekspertene tror andelen unge voksne med type 2-diabetes vil fortsette å øke.

På 22 år er forekomsten av diabetes hos kvinner i 30-åra doblet, fra 0,5 prosent til 1 prosent, viser  tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Strategidirektør for diabetes i Helsedirektoratet, Tore Julsrud Berg, mener økningen er dramatisk.

– Fremdeles er det sånn at de fleste som får type 2-diabetes, er gamle. Men det vi ser nå, er at selv om det ikke er så mange som får det i 30-åra, øker dette veldig, sier Berg. Økningen er større hos kvinner enn hos menn, selv om forekomsten ligger på et  anske likt nivå for begge kjønnene.

– En av årsakene er nok at de har økt veldig mye i vekt. Andelen kvinner i 30-åra med fedme (BMI over 30) er firedoblet på 22 år fra cika 5prosent til 20 prosent, sier Berg.

Gener og livsstil
Veldig mange av dem som får type 2-diabetes i ung alder, er genetisk disponert for det.

– Det er en klar trend at debutalderen går nedover, og vi ser en god del 30-åringer med type 2-diabetes. Det er typisk de som har en historie med diabetes i familien, og de mest overvektige. Utfordringen er at de trolig vil ha diabetes i mange år, og har større risiko for seinkomplikasjoner, sier Kåre I. Birkeland, professor og avdelingsleder ved Endokrinologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Det samme påpeker Bjørnar Allgot, generalsekretær
i Diabetesforbundet.

– Jo flere år du har sykdommen, jo større sannsynlighet har du for å utvikle tilleggskomplikasjoner som nyresykdom, hjertesykdom og fotamputasjoner. Å ha høyt blodsukker over 5–10 år øker risikoen, sier Allgot.

– Antallet som får type 2-diabetes i tidlig alder er økende, og hvis vi ikke bremser opp, får vi en ytterligere vekst, sier han.

Vil fortsette å øke
Allgot påpeker at vi ser en vektøkning også blant de i 20-åra og hos barn i skolealder.

– Dette er ikke noe som plutselig skjer, og man må begynne tidlig med å forebygge. Hos unge har ikke vanene satt seg på samme måte som hos voksne. Man har også en mye større verktøykasse, og mulighetene til å bli bedre trent er større.
Det ligger helseeffekt i litt fysisk aktivitet, og du trenger ikke løpe maraton, sier Allgot, som mener avgifter på sukker og å fjerne momsen på frukt og grønt er gode tiltak. Berg i Helsedirektoratet tror også at andelen unge som får type 2-diabetes vil fortsette å øke.

– Økningen er større i de yngre aldersgruppene enn i de eldre. Type 2-diabetes er fremdeles veldig sjeldent hos barn og ungdom, men før var det ikke-eksisterende, sier Berg.

Etnisitet påvirker
Etnisitet spiller inn ved type 2-diabetes. To norske studier som tar for seg forekomsten av diabetes blant 30 til 60-åringer i Oslo, viste at forekomsten i denne aldersgruppa var omkring 3 prosent blant kvinner og 6 prosent blant menn hos etnisk norske. Tallene var henholdsvis 25 prosent og 20 prosent for sørasiater.

– Forekomsten i innvandrergruppene er betydelig høyere enn blant etnisk norske, særlig i yngre aldersgrupper. Vi tror ikke det skyldes genetikk alene, men i kombinasjon med livsstilsfaktorer. Vi fant en overvekt av menn med type 2-diabetes i de yngre aldersgruppene blant de norske, mens det var en overvekt av kvinner blant sørasiatene, sier Kåre Birkeland.

 

 

More

2 Comments