Ronnie

Mat og helse legger opp etter 10 år

No Comments

Etter 10 år med lavkarbo på menyen, legger mat og helse opp. Under kan man lese redaktørens farvel.

Magasinet selges i perioden 24.mai – 05.juli 2012 til kr 59,-. Finn ut hvilke butikk du kan finne magasinet her

Mat og helse sin internett side

Mat og helse sin facebookside

Dere kommer til å bli savnet!

 

Mat&helse legger ned
– Dag Viljen Poleszynski i Helsemagasinet VOF kommenterer

Etter å ha formidlet helsestoff i nesten 10 år kom det siste nummeret av magasinet Mat&helse ut 18. mai i år. Bladet har minsket sin oppslutning over lengre tid, og forlaget Tun Media AS har altså nå besluttet å stoppe videre produksjon. Dag Viljen Poleszynski i Helsemagasinet VOF kommenterer oppstarten, utviklingen og dagens status i helsemagasinmarkedet.

Mat&helse ble startet av Richard Badendyck i 2002, og første nummer av bladet kom ut samme høst. Dag Viljen Poleszynski, nå ansvarlig redaktør i Helsemagasinet VOF, var faglig ansvarlig i Mat&helse fra starten. I tillegg til Dag, var Iver Mysterud, Stig Bruset, Johnny Laupsa-Borge og Kenn Hallstensen med i Mat&helses fagredaksjon. Grunnprinsippene var å formidle fagstoff om ernæring og helse, basert på et evolusjonært perspektiv.

Et viktig skille…

I 2008 ble Mat&helse solgt til Tun Media AS, som ønsket å føre en annen redaksjonell linje enn den som lå til grunn for bladet. Denne redaksjonelle endringen førte til at Dag i 2010 sa opp sin stilling som fagredaktør og opprettet Helsemagasinet VOF (vitenskap & fornuft). Alle de faglige medarbeiderne i Mat&helse fulgte Dag over i VOF, i tillegg til at de knyttet til seg krefter utenfra i skribenten Anne Lene Johnsen. Helsemagasinet VOF utkom første gang i september 2010. Når Mat&helse nå legger ned, er det først og fremst VOF som fortsetter det informasjonsarbeidet Mat&helse opprinnelig hadde som utgangspunkt.

Kan du si noe om filosofien som lå bak Tun Media sammenliknet med VOF?

– Mens Tun Media AS har fortjeneste som fremste mål, er VOF basert på Stiftelsen vitenskap & fornuft (SVOF), som har som mål å utbre kunnskaper om hvordan man kan ta vare på egen og andres helse i et globalt perspektiv. Ansvarlig redaktør jobber uten lønn, og de øvrige medarbeiderne har et moderat lønnsnivå som står i stil med deres felles, idealistiske mål.

Hva betyr det for VOF at Mat&helse nå nedlegges?

– Mat&helse var vår nærmeste konkurrent, siden det ble startet med nesten alle de samme personene som gikk over i VOF. Vi håper selvsagt at en del av deres abonnenter vil komme over til oss. VOF trenger 1000 flere abonnenter for å kunne jobbe mer effektivt og å realisere flere av stiftelsens mål, slik som produksjon av informasjonsfilm, rapporter og bøker, samt vedlikehold av en faglig og pedagogisk god nettside.

Hvilke helsemagasiner ser dere nå som de største konkurrentene?

– Egentlig har vi ingen konkurrenter i den nisjen vi har plassert oss i. Vi driver et populærvitenskapelig fagmagasin med høyt kompetente medarbeidere, og alle våre artikler er omfattende dokumentert og kan etterprøves av leserne. I motsetning til øvrige media holder vi samme profil hele tida, vi vingler ikke mellom ulike oppfatninger, men har et fast grunnsyn: At nøkkelen til hvordan mennesket er best tilpasset å leve, finnes i vår evolusjonshistorie. Det samme gjelder andre arter – alle er optimalt tilpasset sine respektive, ofte høyst ulike, økologiske nisjer. Dersom man forsøker å leve på en måte vi genetisk sett ikke er godt tilpasset, oppstår sykdom. Derfor gir vi råd basert på en evolusjonær tankegang, kombinert med historiske erfaringer, forskning og klinisk praksis. Andre helsemagasiner fører ikke en konsekvent lavkarbo-/høyfettlinje basert på en evolusjonær tankegang og følger i større grad medietrender.

– I ettertid er vi svært takknemlige for at Tun Media AS ga oss mulighet til å lage et nytt og bedre helsemagasin! sier Dag og ønsker nye abonnenter hjertelig velkomne til VOF!

Leave a Reply