Ronnie
 

Diettdebatt er et feilspor

 

Debatt innlegg av
Haakon E. Meyer professor, dr.med. leder, Nasjonalt råd for ernæring
Liv Elin Torheim forsker, dr.philos. nestleder, Nasjonalt råd for ernæring

Feil råd? Det har gjentatte ganger blitt mer enn antydet at årsaken til vektøkningen i befolkningen beror på at rådene som er blitt gitt har vært feil, sist i et debattinnlegg av Andreas Eenfeldt i Aftenposten 22. juni. Dette er vi uenige i.

Lavkarbodietter har i en årrekke vakt stor oppmerksomhet internasjonalt. Det er gjort en rekke randomiserte kontrollerte studier hvor man har testet ut forskjellige slankedietter. Konklusjonen er at det etter to år ikke er forskjell i vekt mellom de som gikk på lavkarbodietter sammenlignet med dem som gikk på tradisjonelle slankedietter. Disse studiene konkluderer altså med at lavkarbodietter ikke er mer effektive enn tradisjonelt anbefalte slankekurer, altså i sterk kontrast til det som mange hevder.

Samfunnsutfordring. Vektøkningen i befolkningen er en betydelig samfunnsutfordring. For den enkelte person som ønsker å gå ned i vekt finnes det flere lankestrategier, og for noen kan en fornuftig lavkarbodiett være løsningen. Når det gjelder vektoppgangen i befolkningen, mener vi imidlertid at det er et feilspor å gjøre dette til en debatt om forskjellige typer dietter. Vi lever i et samfunn med stor tilgang på mat i mange fristende utgaver, samtidig som det er svært godt tilrettelagt for ikke å bevege seg i tilstrekkelig grad.

Spise passe mye. Når det gjelder forebygging av vektøkning, fedme og en rekke kroniske sykdommer i befolkningen, vil våre offisielle kostråd gi en god rettesnor. Vi anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. Å spise passe mye og bevege seg nok er hovedutfordring for å gjøre noe med vektproblemet, både for den enkelte og for befolkningen som helhet.


Kommentar: Hva kunne man egentlig ha ventet seg av Nasjonalt råd for ernæring?

Ronnie

No Comments