Ronnie
 

ABC Nyhetene: Tykke barn mobbes mest

 

Les artikkelen hos ABC Nyhetene

Forskerne ba barn om å rangere hvem de helst vil være venner med. Overvektige barn ses på som late, stygge, dumme og sjuskete, ifølge en tidligere utført undersøkelse fra Yale University.

 

Resultatene er hentet fra 40 år med psykologisk, medisinsk og sosial forskning rundt barndomsfedme. Til sammen er over 100 studier gjennomgått av klinisk psykolog Rebecca M. Puhl ved Yale og hennes kolleger ved University of Hawaii.

Vil ikke være venn med de tjukke

Testen har forskerne utført ved å vise et stort utvalg barn (en gruppe i 1961 og i en tilsvarende i 2003) seks ulike bilder, og bedt dem rangere bildene etter hvem de helst vil være venn med. Bildene viste ett barn i rullestol, ett med krykker, ett med amputert hånd, ett med vansiret ansikt, ett normalvektig barn og ett overvektig barn.

I begge utvalgene ble det overvektige barnet plassert på en klinkende klar sisteplass.

Har selv skyld

Ifølge leder for Landsforeningen for overvektige, Jørgen Foss er det ingen tvil om at overvektige barn og voksne er en stigmatisert gruppe, som det fremdeles er sosialt akseptert å rakke ned på.

– Mange ser på oss og tenker at det er vår egen feil, og at vi derfor bare kan ha det så godt, sier Foss til Foreldre & Barn.

Landsforeningen for overvektige opplever til stadighet å få henvendelser fra fortvilte foreldre som opplever at barna blir utsatt for grov mobbing.

– Det er vondt å høre om. Samfunnet krever at alle skal se ut som en gresk gud, og faller du utenfor det kravet blir du veldig utsatt. I tillegg er overvekt så utrolig synlig, noe som gjør det desto verre, påpeker Foss.

Les også: Jenta mi blir kalt for tjukk

Den unge lederen mener det handler mye om håndtering og forebygging. Og han er klar over den enorme jobben som må gjøres for å endre tankesettet til folk flest.

– Er du tjukk tenker folk automatisk at du er dum og lat. Du bidrar ikke i samfunnet, og ligger inne på sofaen hele dagen og heller i deg cola, sier han og understreker at det selvsagt ikke er tilfellet.

Når barna er små lurer mange foreldre nettopp på om barnet har valpefett eller om det er farlig fedme.

Glad ikke alle er like

Jørgen Foss er nå 22 år, og har skoletiden friskt i minne. Det var en vanskelig tid, men fra videregående har han blitt mer selvsikker, spesielt gjennom politikken. Og han mener at i et fungerende samfunn skal det vær plass til alle typer mennesker.

– Jeg er heller glad for at ikke alle ser like ut, det ville bare vært veldig kjedelig. Så nå håper jeg at vi kan endre stigmatiseringen mot overvektige gjennom holdningskapende kampanjer, på samme måte som vi jobber mot antirasisme, sier Foss.

For Foss har problemet med vekten vært noe han har stritt med hele livet.

– Jeg har vært overvektig så lenge jeg kan huske, og som barn var det et rent helvete, forteller Foss.

Mobbing varte i over fire år på barneskolen før noen tok affære.

– Det var hver eneste dag, og jeg turte aldri å si ifra til noen. Jeg ble spyttet på, og kastet ting på. Ordene tok heller aldri slutt, sier Foss.

Alle skoler har mobbing

Han synes det er trist at det fremdeles er så mye mobbing i skolen, og blir provosert når han hører rektorer som skryter av at de har en skole fri for mobbing.

– Ren løgn! Det finnes over alt, de legger bare ikke merke til det, understreker han.

– Hvordan påvirkes disse barna som blir utsatt for mobbing?

– Mange isolerer seg, noe som igjen fører til mer overvekt og dårlig selvbilde. De blir både fysisk og psykisk utslitt, og i verste fall kan de ta sitt eget liv, forteller Foss.

Nå ønsker han enda større fokus på forebygging og flere anti-mobbekampanjer i skole.

– Vi er nødt til å ta dette problemet på alvor, slik at vi kan få en reduksjon i antall mobbeofre, påpeker han.

Ikke de tykkes feil

Det er også seksjonsoverlege ved senter for sykelig overvekt Helse Sør-Øst, Samira Lekhal helt enig i. Hun møter daglig barn og unge som sliter med mobbing og trakassering på grunn av overvekt.

– Problemene for disse barna er ofte mer psykisk enn fysisk, og flere sliter med store depresjoner. Dette fører til isolering, som igjen påvirker skolegangen i en negativ retning, sier Lekhal til Foreldre & Barn.

Hun ser en enorm endring i barna som opplever vektreduksjon, ikke bare fysisk.

– Også psykisk gir det en høy gevinst når selvtilliten og livsgleden begynner å komme tilbake, sier Lekhal.

Ifølge overlegen er fagpersonell alt for dårlige til å anerkjenne overvekt som en kronisk sykdom. Mange av hennes pasienter har opplevd å bli møtt med manglende respekt og en simpel oppfordring om å begynne å trene.

– Fordi overvekt er knyttet opp mot livsstil kan de få inntrykk av at det er dere egen feil, og at de ikke blir tatt på alvor. Det er ikke greit, understreker overlegen.

 

No Comments