Ronnie
 

Evolusjonen på et år…

 

Jeg har regnet litt på hvordan evolusjonen ville se ut dersom man skalerer den ned til et år.

Evolusjonen har utviklet mennesket til det det er i dag gjennom 2 millioner år.

Norden har spist korn i rundt 4.000 år

Vi har spist sukker i rundt 200 år

Vi har fått opplyst at fett er farlig i rundt 30 år

Med disse fakta har jeg beregnet hendelsene i vår evolusjon i en skala på et år. Og kommet frem til at vi har:

  • spist korn i 17,5 timer som representerer 0,2 % av evolusjonen
  • spist sukker i 52 minutter som representerer 0,01 % av evolusjonen
  • spist fettfattig i 7 minutter som representerer 0,002 % av evolusjonen

Med tanke på at genene våre ikke har utviklet seg nevnverdig de siste 10.000 årene sier det seg selv at vi ikke er tilpasset å spise de matvarer vi spiser pr i dag.

 

Ronnie

 

No Comments