Ronnie

Frie radikaler og oksidativt stress

No Comments

Når vi snakker om helse og hva som er viktig for god helse livet ut, så kommer vi ikke utenom frie radikaler og oksidavt stress. To merkelige begreper kanskje som jeg skal prøve å forklare etter beste evne her, og vi starter med litt biokjemi.

Teksten er hentet fra Helseterapauten

Kroppen er sammensatt av ca 60 ulike grunnstoff.
De 10 det finnes mest av i kroppen er:
Oksygen:  (65%), Karbon: (18%), Hydrogen: 10%), Nitrogen: (3%), Kalsium: 1,5%), Fosfor: (0,1%), Svovel:  (0,25%), Kalium: (0,2%), Klor: (1,5%), Natrium: (1,5%) og 0,525kg fordelt på ca 50 andre grunnstoffer.

Disse grunnstoffene består av atomer med elektroner som går i bane rundt en kjerne av protoner. Sammen danner så grunnstoffene ulike forbindelser og stoffer i kroppen vår. Det vi kaller for frie radikaler er blant annet avfallsprodukter (atomer eller molekyler) etter kroppens stoffskifte, altså energiproduksjonen din. Her er frie radikaler et helt naturlig biprodukt som kroppen skal håndtere.

Disse frie radikalene mangler nå et elektron i den ytterste ringen rundt atomkjernen. Det skaper en kjemisk ubalanse som de prøver å rette opp ved å knytte til seg et nytt elektron som de kan ta fra andre molekyler. Når de “stjeler” et elektron fra andre molekylforbindelser skader de det molekylet som mister elektronet. Noe som fører til skade på celler eller endret funksjon på celle eller genmateriale, og vi snakker nå starten på flere sykdomsprosesser i kroppen.

For at dette ikke skal skje produserer kroppen antioksidanter. Det er stoffer med overskudd av elektroner og de avgir et elektron til den frie radikalen slik at den ikke skal påføre andre celler skade. Så lenge vi har balanse mellom antall frie radikaler og antioksidantene som skal fange de opp kan vi si at kroppen er i kjemisk balanse. Men hvis kroppen av ulike årsaker produserer flere frie radikaler enn det antioksidantene kan håndtere får vi en tilstand av oksidativt stress i kroppen. Og her er vi inne på veien til dårlig helse og kroniske sykdommer!

En rekke studier viser at oksidativ skade og oksidativt stress er nært knyttet til utvkling av mange tilsynelatende ikke-relaterte sykdommer (f.eks. alle inflammatoriske tilstander, iskemiske sykdommer, kreft, magesår, hypertensjon og nevrodegenerative sykdommer)

Nå skjønner du også hvorfor antioksidanter er avgjørende for helsen vår, og er grunnen til at kroppen selv er nødt til å produsere dem samtidig som vi får tilførsel gjennom maten vi spiser eller gjennom jording av kroppen. (Les også om hva Redox signalmolekyler gjør i denne sammenhengen her.)

Andre årsaker til økt nivå av frie radikaler i kroppen er forurensing og miljøgifter i luft, vann, mat samt økt medisinbruk. Alt dette gjør at vi i dag har større fare for oksidativt stress enn våre forfedre hadde, og helseutfordringene er desto større. Vi vet f.eks at det finner ca 100.000 ulike miljøgifter rundt oss i dagens samfunn som kan påvirke kroppen vår…

Optimal helse er altså avhengig av kjemisk balanse i kroppen.
Som igjen er avhengig av optimalt kosthold som vedlikeholder tarmsystemet, balanse på viktige fettsyrer, balansert stressnivå så immunforsvaret kan fungere, tilførsel av tilstrekkelig med vitaminer og mineraler samt aktivering av kroppens eget antioksidantlager så mye vi kan klare. 🙂

Leave a Reply