Ronnie

forskning.no: Advarer mot avhengigheten

No Comments

Les hele artikkelen hos forskning.no

Avhengigheten øker i hele Europa. Stadig flere unge mennesker klarer ikke kontrollere sitt forhold til rus, sex, spill, teknologi, shopping, kosthold og trening.

Nå roper ekspertene varsko. Hver tiende europeer lider av avhengighet til et lovlig eller ulovlig rusmiddel og nær en femtedel av dagens helsekostnader i Europa skyldes avhengighet, ifølge en oversikt fra et nytt forskningsprosjekt i EU.

– Stadig flere unge i Europa utvikler en livsstil preget av avhengighet.

– Avhengigheten blir en slags erstatning for deres deltakelse i arbeid og utdanning, i familien og i fritidsaktiviteter, sier professor ved Universitetet i Stavanger (UiS), Jan Erik Karlsen, som i EU-prosjektet forsker på hva slags typer livsstil vi kan forvente fra kommende generasjoner.

Den myke avhengigheten

– Framover vil vi særlig se mer av ulike former for vanemessig atferd som et resultat av endringer i måten å leve, kommunisere og samhandle på, forklarer professoren.

Han omtaler slike nye former for atferd for ”den myke avhengigheten”, i motsetning til avhengighet til harde narkotiske stoffer.

– For eksempel spiser og drikker ungdom over alt og til alle tider. Regelmessige måltider med familien fortrenges, sier Karlsen og nevner flere eksempler på atferdsmønstre i endring.

– Flere blir også avhengige av sukkerholdig mat og drikke, som leskedrikker, styrkedrikker eller konsentrerte matprodukter. Og avhengigheten til internett er økende. Flere og flere spiller og gambler på nettet og flere bruker nettet for å søke etter pornografi, sier han.

Karlsen peker også på at stadig flere unge blir avhengige av trening og det å vise fram muskler og perfekte kropper.

– Noen av disse formene for avhengighet kan komme til å sette spor i hele samfunnets samhandlingsmønster, fordi ungdom og deres levesett ofte anses å være idealer for gode liv, sier professoren.

Etterlyser ny strategi

UiS-professoren tar derfor til orde for at samfunn og myndigheter nå må gjennomgå sin strategi i kampen mot avhengigheten.

– Om et par tiår skal dagens ungdomsgenerasjon bære samfunnets byrder. Da må de være rustet. Selv om ungdommer i dag er politisk og teknologisk bemyndiget, må de også bli sosialt integrert og ansvarliggjort, sier Karlsen.

Han mener dagens mange forbud og restriksjoner, økonomiske sanksjoner og straffereaksjoner er lite effektive i kampen mot ulike typer avhengighet. For mange sterke krefter jobber i motsatt retning.

– Mafiarelatert rusomsetning, uformelle pillepushere, tobakks- og alkoholprodusenter, IKT- og spillprodusenter, lottoleverandører og ikke minst den farmasøytiske industrien, tjener på avhengigheten. Jo flere og jo mer avhengige kunder og brukere, jo vanskeligere er det å snu denne trenden, sier Karlsen.

Storsatsing i EU

EU definerer nå avhengighet som en av de største samfunnsutfordringene i Europa. Gjennom storsatsingen ”Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe – Refraiming Addictions Project”, også kalt Alice Rap-prosjektet, skal 100 forskere fra nærmere 30 land utfordre Europas ruspolitikk.

Forskere fra universitetene i Stavanger, Bergen og Oslo deltar i prosjektet, som skal gå helt fram til 2016. Gjennom forskningen håper ekspertene blant annet å kunne legge føringer for Europas ruspolitikk fram mot 2020.

Leave a Reply