Ronnie

Dagens medisin: Kosthold og dokumentasjon fra Helsedirektoratet

No Comments

Les original artikkelen her

Helsedirektoratets Anne Hafstad uttaler på Dagsrevyen 4. mai at det er overbevisende vitenskaplig dokumentasjon for at lavkarbodiett øker risikoen for hjerte- og karsykdom. På vegne av landets hjertesyke følger jeg godt med når representanter for helsedirektoratet uttaler seg om hjerte- og karsykdom. Jeg følger med slik at jeg i min jobb kan videreformidle det siste av råd og kunnskap fra helsemyndighetenes side til LHLs medlemmer.

I LHL stoler vi på myndighetene. Når det gjelder kostholdsråd holder vi oss til rådene fra Helsedirektoratet og kunnskapsoppsummeringene direktoratet bygger på.

Derfor har vi holdt oss til de generelle kostholdsrådene fra Helsedirektoratet i vår rådgivning om kosthold. Om folk har spurt oss om lavkarbodiett og risiko for hjerte- og karsykdom har vi vist til Helsedirektoratets kunnskapsoppsummerende rapport der det på side 230 står følgende: “Tidlige bekymringer om at et lav-karbohydrat, energiredusert kosthold vil ha negative effekter på hjerte- og karsykdommer, støttes ikke av nyere resultater.

I LHL har vi også fortalt at Helsedirektoratet i sine faglige nasjonale retningslinjer til primærhelsetjenesten for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne bruker lavkarbodiett som en av vektreduksjonsstrategiene.

Det har lenge vært hevdet at det ikke finnes dokumentasjon på langtidsvirkningene av lavkarbokosthold og at usikkerheten dette innebærer burde mane til varsomhet. Det var derfor klargjørende da Helsedirektoratets kunnskapsoppsummering fortalte at lavkarbodiett ikke har negative effekter på hjerte- og karsykdom. Det er også vanskelig for mange å tro at et kosthold med mye grønnsaker, fisk, lyst kjøtt, bær og nøtter – lavkarbokosthold – skulle gi grunnlag for advarsler fra faglig hold. Men, nå opplyser altså Helsedirektoratets Hafstad at det finnes overbevisende vitenskaplig dokumentasjon på at lang tids bruk av lavkarbodiett øker risikoen for hjerte- og karsykdom.

Jeg har forsøkt å følge med på Helsedirektoratets nettsider for å se om jeg kan finne dokumentasjonen det vises til, uten å lykkes. I Helsedirektoratets kunnskapsoppsummering er slik dokumentasjon heller ikke omtalt. Det vil derfor være bra for debatten om Helsedirektoratet legger fram dokumentasjonen om langtidsvirkningene av lavkarbokosthold som de omtaler, slik at forvirringen ikke fortsetter  og slik at vi alle kan gi råd på faglig grunnlag.

Frode Jahren

 

Leave a Reply